|PbguV̎gpΏ

iL񓚎ҁj


lЎЈ PPWl ------ WOl
̌NWQ
̕ی QPTl----WRl

v PURlPURl݋i̒jPSTlΏۂƂB
ϔNSSDW
PϋiQODW{


PʁF


PʁF


(**:p<0.01) N=145