Zyo ga Hana Lighthouse


2010.6

No.349
Niigata Prefecture


2010.6