Wakayama Prefecture

No.29 Kantori Saki
No.30 Kashino Saki
No.31 Shiono Cape
No.32 Esu Saki
No.33 Kii Hino Misaki
No.65 Takura Saki
No.66 Saika Saki
No.67 Tomo Ga-Shima Island