Utatsu Saki Lighthouse


2005.9

No.257
Miyagi Prefecture


2005.9


2005.9