Shizunai Lighthouse


2007.9

No.333
Hokkai Prefecture
Lighted Nov.1967

Photo