Shimane Prefecture

No.5 Izumo Hino Misaki
No.6 Miho No Seki
No.125 Uomati No Hana
No.126 Gohtu
No.127 Iwami Oh Saki Hana
No.128 Oh cape
No.129 Etomo
No.130 Tako Hana