Kattoshi Cape Lighthouse


2007.9

No.282
Hokkai Prefecture