Hokkai Prefecture

@@
No.14 Shirakami Cape No.304 Ishi Saki
No.15 Kamome-Shima Island No.305 Senpohshi Saki
No.16 Kamui Cape No.306 Kutsutaga Cape
No.17 Syakotan De Cape No.307 Sakachama Saki
No.18 Hiyoriyama No.308 Oshidomari
No.19 Todo-Shima Island No.309 Motochi
No.20 Wakkanai No.310 Uedomari Saki
No.21 Kitami kamui Cape No.311 Kaneda no Cape
No.22 Nosappu Cape No.312 Kafuka
No.23 Notoro Cape No.313 Funbe
No.24 Notuke Saki No.314 Souya Cape
No.25 Tobutu Cape No.315 Hama Onishibetsu
No.26 Tikiu Cape No.316 Otoineppu Cape
No.276 Tomakomai No.317 Monbetsu
No.277 Ayoro Hana No.318 Saroma ko guchi
No.278 Suna Saki No.319 Abashiri Harbor East
No.279 Esan Cape No.320 Utoro
No.280 Hiura Cape No.321 Rausu
No.281 Shiokubi Cape No.322 Kunbetsu
No.282 Kattoshi Cape No.323 Nokkamappu Cape
No.283 Matsumae No.324 Hana Saki
No.284 Yoshi-shima Island No.325 Ochiishi Cape
No.285 Haraguchi ohiwa No.326 Konbumori
No.286 Higatatomari Cape No.327 Kushiro Saki
No.287 Hiyama Ishi Saki No.328 Tokachi Ohtsu
No.288 Suneko Cape No.329 Hiroo
No.289 Ponmoshiri Cape No.330 Erimo Cape
No.290 Kouta Cape No.331 Horoizumi
No.291 Mitare Cape No.332 Urakawa
No.292 Motta Cape No.333 Shizunai
No.293 Kimaki Cape No.334 Hidaka Monbetsu
No.294 Honme Cape
No.295 Benkei Cape
No.296 Shiribeshi Tomari Harbor
No.297 Ishikari
No.298 Horo
No.299 Mashike
No.300 Hatoh No Hito
No.301 Rumoi
No.302 Tomamae Cape
No.303 Konpira Cape

Travel diary in Hokkai-do 2007.9