Kata oh Saki Lighthouse


2004.12

No.208
Mie Prefecture