Fukaya Suidou Kita(north) Guchi Lighthouse


2008.10

No.340
Mie Prefecture