Arari Lighthouse


2004.4

No.165
Shizuoka Prefecture